Årsmøte 2018 - 1 nov 2018 - kl -19:00

rsmte
   Dette er alltid et viktig møte og ønsker deg som er medlem, dvs både internasjonalt og lokalt,hjertelig velkommen.
Endelig saksliste vil ligge klar senest 1 uke før årsmøte.
Har du noen saker som trengs årsmøtevedtak på - velkommen til å sende inn saker. Minner i samme åndedrag om at det er alltid mulig å fremme saker for styret i løpet av året.
Valgkomiteen jobber med å fylle noen ledige posisjoner:-)

Varsling av årsmøte skal være 4 uker før årsmøte, så hermed er dette tilfredsstilt i godt monn. Det kommer sms til alle medlemmer også.
De som er stemmeberettigede er de som har vært medlemmer i minimum 4 uker, både lokalt og internasjonalt og som står på medlemslista vår.
Saker til årsmøte sendes Director senest 2 uker før årsmøte.

Vel møtt!

mvh
Director 
Novemberfest/Julebord
Medlemskveld