Sikkerhetskurs i Trøgstad

HOG_Sikkkerhetskurset

Terje Hansen ønsket oss velkommen til sikkerhetskurset, som har som intensjon å banke ut litt rust fra vinterens innesesong, og gjøre oss bedre til å ferdes sikkert i trafikken og komme oss rundt lumske farer som kan lure rundt neste sving. Gocart banen hadde en meget snirklete indre bane med krappe svinger, omkranset av en ytre ringbane med to rette strekninger. På disse langstrekkene ble det satt opp to ulike øvelser som ble tatt annenhver gang når en fulgte runden. Som assistent hadde han med seg Morten Karlsen, som tok seg av den ene øvelsen mens Terje selv dirigerte den andre.

Terje arrangerer en rekke sikkerhetskurs på denne banen, der vi kan øve fritt uten å bli forstyrret av annen trafikk. Han ønsker ikke flere enn åtte sykler per kurs for at de som deltar kan få kjøre øvelsene mange ganger og slippe mye venting, og denne gangen var vi bare seks deltagere fordelt på Østfold og Oslo Chapterne. Alle øvelsene var relatert til situasjoner en kunne forvente i trafikken, der biler og kjørefelt ble markert med gule og røde kegler. Våre monstre, de fleste på over 400 kilo jern med masser av bevegelsesenergi, krever en kjøreteknikk som må betegnes som ferskvare, og derfor er det viktig å trene seg på dette før hver sesong etter en lengre kjørepause.

Første test var unnamanøvrering på en tofelts vei, der en raskt måtte unngå en bil i egen kjørebane. For å få dette kvikt til med en automatisk reaksjon var det kun push-teknikken, eller aktiv styrekontroll, som ville fungere godt nok. Et kort og bestemt skyv på venstre holke sendte sykkelen ut til venstre og klar av «bilen» som var markert med røde kegler, og et like bestemt skyv på høyre holke fikk sykkelen øyeblikkelig på rett kurs i motgående kjørebane. Etter noen meter skulle tilsvarende pushteknikk bringe sykkelen inn på eget felt med to raske markerte skyv. Terje ville vi skulle gjøre dette som i en tangodans, raske kvikke markeringer, og ikke som siste dans på natten med seige bananlignende slynger.

Å trene inn automatikken på denne måten med mange repetisjoner er svært viktig for en motorsyklist, særlig på denne tiden av året da bilister ikke er vant til å se oss på veien. Å se dem kjøre rett ut fra en sidevei uten å bry seg om en motorsykkel tett på har kanskje de fleste av oss fått oppleve.

For de tilfellene der blokkeringen av veien er total, og der kun en hard oppbremsing er løsningen, hadde Morten satt opp en bremseprøve på den andre rettstrekningen på motsatt side av banen. Ved røde kegler skulle en starte oppbremsingen, og de gule var markert ved 8, 12 og 18 meters bremsestrekning. Vi begynte forsiktig med 40 km/t, og for hver runde testet vi med forbrems, bakbrems og begge deler. Farten øket etter hvert, og en kunne se god progresjon hele veien til Morten kunne vinke av øvelsen. Da visste vi at vi klarte å stoppe på mindre enn åtte meter fra 50m km/t. Viktigheten av å se langt fram for å beholde balansen i sykkelen til den sto helt stille ble et mantra som sang i hodet, og det var en god følelse å kjenne at en hadde kontroll på sykkelen i en kritisk situasjon.

Etter en kort briefingpause med tilbakemeldinger fra instruktører og deltagere var det bremsing i sving og saktekjøring i kø med bena på sykkelen som sto på programmet. Det siste kunne være vanskelig etter den lange kjørepusen, og kanskje den som avslørte mest behovet for banking av rust. Morten sto med stoppeklokke og viste fram progresjonen for hver runde, og som han stadig minte oss om – løft haka og se framover.

I svingen sto Terje og bivånet våre oppbremsinger i den krappe svingen, der vi fra 40 km/t skulle ned til gå-fart i første gir de neste 20 meterne. En tung Harley tar dette greit med pushteknikk, men blir oppbremsningen for stor kan en velte inn i svingen. Da er litt mer gass redningen. 

Siste øvelse var helt ny for alle. Utkjøring fra stillestående til kjørefart i trangt gatekryss med krapp sving til høyre uten å komme ut i motgående kjørefelt. Her var det viktig å se dit en skulle kjøre, og bruke pushteknikken til kontroll av sykkelen. Flere gjentagelser ga oss en god påminnelse om hvor viktig det er å styre etter blikket – altså å se dit en skal. "Ser du stivt på hindringen eller det du skal unngå, så havner du der" - var Terjes lakoniske bemerkning til denne effekten.

Terje og Morten gjør dette på frivillig basis, gang etter gang, og brenner etter å gi oss noe vi alle trenger. Det er slike ildsjeler vi kan takke for å bli enda sikrere motorsyklister etter en ny omgang ferdighetstrening, som vi på veien hjemover med et smil om munnen kjente som en økt trygghet i trafikken.

Morten E Karlsen (t.v) og Terje Hansen var instruktører på sikkerhetskurset. 

Tekst og foto: Roger Holm

HOG Post Juni 2019
Årets KM konkurranse står for døren

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://ostfold.hog.no/